Regler för skötsel av egen tomt i en bostadsrättsförening

Vad gäller egentligen när varje lägenhet i bostadsrättsföreningen har en liten egen bit tomt som man själv ansvarar för, t ex i ett radhusområde i bostadsrättsform? Hur hanterar man att grannes lilla träd vuxit sig stort och skickar in både grenar och skugga på den egna tomten?

Ja det är inte helt enkelt att veta vad man har rätt att göra rent juridiskt och vad som är bäst för grannsämjan. Om man ser till det juridiska så har du som bostadsrättsinnehavare skyldighet att hålla din tomt någorlunda snygg och trevlig. Du ansvarar för t ex gräsklippning, plantering, lövräfsning och beskärning av dina träd och buskar på tomten. Självklart behöver du inte vara någon trädgårdsarkitekt men tomten får heller inte förvandlas till ängsmark.

Träd och buskar växer ju som bekant och de kan snabbt bli så stora att de stäcker sig över gränsen till din grannes tomt. De kan fälla löv och frukt på din grannes sida och det kan bli impopulärt. Smidigast är ju att prata med grannen angående grenar som sticker över till den andra tomten och lösa problemet direkt. Kan man inte komma överens så är det bäst att kontakta styrelsen för bostadsrättsföreningen så kan de hjälpa till att lösa konflikten.

Växter kan också bli en trafikfara om de skymmer sikten för trafiken och hänger ut över t ex gångbanor. Där är du som bostadsrättsinnehavare skyldig att hålla efter så att sikten inte skyms och så att grenarna inte hindrar passage på t ex gångbanor och trottoarer.