Bokföring – handkassor m.m

Handkassor

De föreningar som har egna handkassor bör regelbundet redovisa dessa. Tänk på att aldrig attestera egna kvitton/utlägg!

Vid insändande av underlag till MBF ska det även finnas noterat på blanketten till vem och till vilket kontonummer (inklusive clearingnummer) utbetalningen ska ske.

 

Fakturabetalning

Ni som handlar till er förening och begär fakturabetalning, ange till affären/företaget ert föreningsnamn med adress c/o MBF som fakturaadress. Det är viktigt att föreningens namn står överst så att rätt juridisk person blir fakturerad.

 

Inre reparationsfond

När ni attesterar kvitton från era medlemmar för uttag ur inre reparationsfonden glöm inte att notera vilket bankkontonummer medlemmen önskar få pengarna insatta på.