Inköpskatalogen är en sammanställning av rabatterbjudanden hos företag runt om i Västerås som MBF tecknat avtal med till MBF anslutna föreningars och deras medlemmars förmån.

 

Förutsättningar för nyttjande av rabatter

Bostadsrätts- och samfällighetsföreningar

Det vanligaste är att föreningen öppnar ett konto hos företaget de vill handla hos, medtag föreningens registreringsbevis, och företaget fakturerar föreningen.

Fakturan ska ställas till er förening, c/o MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås.

Vill föreningen betala kontant går även detta bra.

Observera!
Gå in under respektive företag för att se vad som gäller. Ibland behöver man ange en avtalskod för att kunna ta del av rabatten.

Bostadsrättshavaren

För att boende i MBF förvaltad lägenhet/hus ska kunna nyttja rabatterna ska hyresavi tillsammans med legitimation visas upp vid köp.

OBS! Retroaktiv utbetalning av rabatt kan ej erhållas!

Länk till Acrobat Reader

Ett program som kan läsa filer i pdf-format.