Inköpskatalogen för bostadsrätts- och samfällighetsföreningar

Inköpskatalogen är en sammanställning av rabatterbjudanden hos företag runt om i Västerås som MBF tecknat avtal med till MBF anslutna föreningars och deras medlemmars förmån.

 

Förutsättningar för nyttjande av rabatter

Det vanligaste är att föreningen öppnar ett konto hos företaget de vill handla hos, medtag föreningens registreringsbevis, och företaget fakturerar föreningen.

Fakturan ska ställas till er förening, c/o MBF, Box 581, 721 10  Västerås.

Vill föreningen betala direkt går även detta bra.

Observera!
Gå in under respektive företag för att se vad som gäller. Ibland behöver man ange en avtalskod för att kunna ta del av rabatten.

För bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt Bostadsrättshavaren:

OBS! Retroaktiv utbetalning av rabatt kan ej erhållas!

Länk till Acrobat Reader

Ett program som kan läsa filer i pdf-format.