Så fungerar en underhållsplan

Bostadsrättsföreningens främsta uppgift är att förvalta de byggnader och den mark som föreningen äger. Underhållsplanen ligger till grund för underhållsplaneringen. Den beskriver vad som behöver göras med förenings fastighet i framtiden, när det skall ske och till vilken kostnad.

Syftet med en underhållsplan är att:

• Vara väl förberedd på kommande underhållskostnader
• Kunna fördela kostnader över en lång period
• Kunna bedöma årligt avsättningsbehov
• Skapa en rättvis boende kostnad över lång tidsperiod
• Kunna följa upp och vid behov omprioritera åtgärder
• Underlätta ekonomernas bedömning om storlek på fonderade
medel och avsättningarna räcker till för att underhålla husen
• Höja kreditvärdigheten

Vem har nytta av underhållsplanen?

• Styrelsen – Arbetsredskap för den långsiktiga planeringen
• Projektören – Kom-ihåg-lista och mängdförteckning
• Ekonomen – Analysmaterial för finansieringsstrategi
• Revisorn – Avstämningsmaterial för kontroll av Brf, status
• Köpare av Lgh – Information om framtida underhållsåtgärder
• Kreditgivare – Underlag för kreditgivning

Tillvägagångssätt vid upprättande av en underhållsplan

Grunden för underhållsplanen utgörs av en besiktning gjord på hela fastigheten. Åtgärder noteras, när de bör göras och vilka intervall som skall gälla. Historisk information och synpunkter inhämtas från föreningens styrelse och resulterar i en besiktningsrapport.

Nästa steg är beräkning och prissättning av områdets olika delar. Kostnader och åtgärder bedöms och fördelas över planens tidsperiod. Slutligen förs en diskussion med föreningens ekonom för att klarlägga avsättningsbehov och vilka konsekvenser planen får för bostadsrättsföreningen.

Offertförfrågan

Önskar ni offert gällande t ex ombyggnation eller renovering av er förening?

Offertförfrågan Teknisk förvaltning >>

MBF Byggkonsulter

 

Exempel på färdigställda underhållsplaner


Brf Förstäven                              

Brf Slottsträdgården 1, 2, 3

Brf-Förstäven-
Brf-Slottsträdgården-123

Brf Ingrid 15                 

Brf-Ingrid-15-fasad
Brf-Ingrid-15-bakgård

Exempel på pågående underhållsplaner


Brf Fullriggaren Kanalstaden

fullriggaren
Fullriggaren kanalstaden hamn

Brf Gården 

Brf Gården
Brf. Gården 2

Exempel på Byggprojekt


Brf Västhaga nr 12

Balkonginglasning

Brf Östjädra

Renovering loftgång

Brf Västhaga nr 12 balkonginglasning
Brf Östjädra loftgång

Brf Sjökatten 15

Under 2015 genomgick föreningen en stor tak- och fasadrenovering.

Före:                             

fasad-sjokatten-15-fore

Efter:

fasad-sjokatten-15-efter

Brf Kaptenen

Under 2009/2010 byggde MBF Bygg, i egenskap av byggherre, 12 citynära lågenergiradhus med fjärrvärme på Klockartorpet i Västerås.

Läs mer om Brf Kaptenen>>