Grundkurs

Kursen syftar till att ge en allmän kunskap om:

  • Bostadsrättsföreningar
  • Styrelsens uppgift och ansvar
  • När och hur beslut fattas

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs

Grundkursen är en kvällskurs som vi håller årligen i både Västerås och Stockholm. Vi erbjuder även nu grundkursen i Örebro.

 

Kurstillfälle

22 oktober 2019 i Västerås

21 november 2019 i Örebro

28 november 2019 i Stockholm

 

Information om grundkursen samt anmälan hittar nu nedan.

Information grundkurs 

Anmälan grundkurs Västerås och Stockholm

Anmälan grundkurs Örebro 

Fördjupningskurs 1

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i styrelsearbete.

Förkunskaper: Någon vana från styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper i föreningsarbete.

Kurstillfälle

21 och 18 april 2020 i Västerås

22 och 29 april 2020 i Stockholm

Kursen är på totalt 6 timmar. fördelat på 2 kvällar, 3 timmar per gång.

 

Information om fördjupningskurs 1 samt anmälan hittar du nedan.

Information fördjupningskurs 1

Anmälan fördjupningskurs 1

Fördjupningskurs 2

Kursen behandlar bl a regelverket K2 och K3, GDPR och byggprojekt. Kursen kommer att hållas på M/S Cinderella 4-5 september 2019.

Information om fördjupningskurs 2 samt anmälan hittar ni nedan.

Fördjupningskurs 2

Kursanmälan

FÖRDJUPNINGSKURS 2 ÄR FÖR NÄRVARANDE FULL

Kursanmälan skickas med post till MBF

Källgatan 14
722 11 Västerås
eller e-post: info@mbf.se