Styrelsekurser för bostadsrättsföreningar

Alla våra styrelsekurser är inställda under hösten pga covid-19

Grundkurs

Kursen vänder sig till dig som är nyvald ledamot eller suppleant i en styrelse. Kurser ger goda baskunskaper i styrelsearbete och syftar till att ge en allmän kunskap om:

 • Bostadsrättsföreningar
 • Styrelsens uppgift och ansvar
 • Stadgar
 • När och hur beslut fattas
 • Ekonomiska rapporter

Kursen kräver inga förkunskaper.

Grundkursen är en kvällskurs som vi håller årligen i Västerås, Stockholm och Örebro. Kursavgiften är 2 300 kr inkl. moms. I priset ingår kaffe/te, smörgås samt kursdokumentation.

 

Grundkurserna hålls under hösten.

Fördjupningskurs 1

Kursen vänder sig till dig som har någon vana av styrelsearbete och vill utveckla dina kunskaper i föreningsarbete. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap inom:

 • Budget och ekonomiska rapporter
 • Allmänt om överlåtelser och andrahandsuthyrningar
 • Frågor styrelsen ställs inför
 • Underhållsplaner, OVK m.m.

Kursen är på totalt 6 timmar, fördelat på 2 kvällar, 3 timmar per gång. Kursavgiften är 3 600 kr inkl moms. I priset ingår kaffe/te, smörgås och kursdokumentation.

 

Anmälan fördjupningskurs 1

Anmälan är bindande och kan endast överlåtas till annan styrelsemedlem vid samma tillfälle.

Fördjupningskurs 2

Kursen för dig som vill få fördjupad kunskap inom styrelsearbete.
Kursens innehåll:

 • Självförvaltning
 • GDPR
 • Stämmobeslut
 • Andrahandsuthyrningar
 • Byggprojekt, energi- och teknikfrågor.

 

Kursavgiften är 4 000 kr inkl. moms eller 4 100 kr med anslutningsbuss inkl. moms.

I priset ingår:

 • Enkelhytt med fönster
 • Trerättersmiddag inkl. dryckespaket
 • Sjöfrukost
 • Konferenslunch inkl. måltidsdryck
 • Kursdokumentation

 

Anmälan fördjupningskurs 2

Inbjudan fördjupningskurs 2

Anmälan är bindande och kan endast överlåtas till annan styrelsemedlem vid samma tillfälle. Begränsat antal platser!

Kursanmälan skickas till MBF

Källgatan 14
722 11 Västerås
eller e-post info@mbf.se