Blanketter

Söktips: Tryck tangenterna Ctrl+F så får du upp en sökruta.

Protokollsmall – styrelsemöte
Styrelsemötesprotokoll

Protokollsmall – årsmöte
För bostadsrättsföreningar
För samfällighetsföreningar
Närvarolista

Protokollsmall – konstituerande möte
För bostadsrättsföreningar med e-attest
För samfällighetsföreningar med e-attest

Beställningsblankett – skylt om motionstid
Skylt motionstid

Autogiroblankett
Autogiroanmälan

Andrahandsuthyrning
Ansökan andrahandsuthyrning
Fullmakt andrahandsuthyrning
Avgift för andrahandsuthyrning

Blankett – underlag vid fakturering
Faktureringsunderlag

Blankett för uttag ur inre reparationsfond
Inre reparationsfond

Blankett för redovisning av handkassan
Kassaredovisning

Blankett för ersättning av utlägg
Kontantutlägg

Blankett för ändring av p-plats/garage
Ändring av p-plats/garage

Försäkringsförmedlarfullmakt
Söderberg & Partners – försäkringsförmedlarfullmakt

Statistikföring
Vatten och värme – statistikblad

Redovisning styrelsen/anställda
Lönerapport
Skattefri bilersättning
Styrelsearvode
Övrigt arvode

Länk till Acrobat Reader

Ett program som kan läsa filer i pdf-format.