Styrelse i MBF-ansluten förening

Som styrelse i föreningen har ni möjlighet att ta del av information som kan vara bra för styrelsearbetet genom att logga in på MBF kundportal.

I vår kundportal under Dokument/Dokumentarkiv finns två mappar, Allmänt och Webbrapporter.

I mappen Webbrapporter finns er föreningsmapp (ert föreningsnummer hos MBF), där ni kan ta del av föreningens årsredovisningar, bokslut, månadsrapporter etc.

Möjligheten att ladda upp egna dokument som exempelvis protokoll eller annat ni vill ska vara tillgängligt för styrelsemedlemmar, finns också.

Mappen Allmänt är tilldelad alla MBF anslutna föreningars styrelser vilket innebär att det som skrivs där är tillgängligt för samtliga. Mapparna som ligger under Webbrapporter däremot kan endast läsas av styrelsen i respektive förening.

OBS! Tänk på att byta lösenord när ni byter medlemmar i styrelsen. Det är av stor vikt att endast den aktuella styrelsen har tillgång till dessa sidor. Lösenordet kan ni ändra under Profil, då ni loggat in på kundportalen.

När ni ska lägga till ett dokument i mappen Egna dokument, får dokumentets namn inte innehålla specialtecken, t ex &-tecken (=fältavgränsare). Finns detta i namnet laddas inte dokumentet upp.

En del föreningar får fortfarande sina månadsrapporter, dvs. balans-och resultatrapport samt verifikationslista, utskickade per post. Önskar er förening att få dessa dokument tillgängliga på kundportalen istället, vänligen kontakta Anna Söderström på telefon 021-40 33 14.

MBF kundportal

Det finns möjlighet för er att ladda upp publika dokument som visas på MBF:s hemsida under sök förening.

Läs mer om publika dokument

 

 

Glömt lösenordet >>