Inre reparationsfond

Om du har renoverat din bostadsrätt eller köpt ny vitvara och önskar ta ut pengar från din inre reparationsfond ska du gå tillväga på följande sätt:

Kvittot (eller kopia av kvittot) du fick när du handlade lämnar du till kontaktpersonen i din styrelse för underskrift. Tillsammans med kvittot lämnar du in en blankett med begäran om uttag ur inre reparationsfonden med föreningens namn, ditt eget namn, adress och till vilken bank och kontonummer (inkl clearingnr) vi ska sätta in pengarna på (obs! vi kan inte betala ut pengar kontant). Ange hur mycket du vill ta ut. Du kan inte ta ut mer än vad som finns på fonden.

Pengarna sätts in på ditt konto, det tar ca 3-4 bankdagar. Eftersom ingen bekräftelse skickas ut får du själv se efter när pengarna kommer in.

OBS! Det framgår på din hyresavi hur mycket pengar du har på din inre reparationsfond. Om det inte står någonting om inre reparationsfond på hyresavin har din förening avslutat insättningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår bokföring på telefon 021-40 33 10 eller via e-post bokforing@mbf.se.