Medlem- och lägenhetsregister

Om man låter bli att föra medlems- och lägenhetsförteckning kan detta, om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet, leda till straff. MBF handhar den tjänsten åt de bostadsrättsföreningar vi förvaltar. Detta sker på uppdrag av styrelsen.

Pantförskrivning som inkommer till styrelsen bör med vändande post sändas till MBF för notering i lägenhetsregistret. MBF har via fullmakt från föreningen rätt att underteckna pantförskrivningen!

Det är mycket viktigt att ni håller er förvaltare informerad om vad som händer och förser oss med de handlingar vi behöver ha för att kunna sköta vårt åtagande.

Pantförskrivning

Sänd alla pantförskrivningar till MBF för notering i lägenhetsregistret.