Inköpskatalogen för boenden

Inköpskatalogen är en sammanställning av rabatterbjudanden hos företag runt om i Västerås som MBF tecknat avtal med till MBF anslutna föreningars och deras medlemmars förmån.

 

Förutsättningar för nyttjande av rabatter

För att boende i MBF förvaltad lägenhet/hus ska kunna nyttja rabatterna ska hyresavi tillsammans med legitimation visas upp vid köp.

OBS! Retroaktiv utbetalning av rabatt kan ej erhållas!

Länk till Acrobat Reader

Ett program som kan läsa filer i pdf-format.