Ekonomisk och administrativ förvaltning för er bostadsrättsförening

Vi på Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har lång erfarenhet av att assistera bostadsrättsföreningar i alla sorters ärenden och vi har kunder i bl a Stockholm, Göteborg och Malmö, samt övriga Sverige. Vi är experter på frågor som rör ekonomi, tekniska och juridiska frågor.

När du har ekonomisk förvaltning hos oss tar vi ett helhetsgrepp om fastighetens ekonomi. Vi hjälper dig med allt från den löpande bokföringen till den långsiktiga, strategiska planeringen, så att du enkelt kan hålla koll på kommande utgifter och planera investeringar. För att förvaltningen ska gå ännu smidigare får du tillgång till vår kundportal och vårt köhanteringssystem för parkering.

Idag har vi ca 430 anslutna bostadsrättsföreningar, varav många finns i Stockholm, och förvaltar ungefär 16 000 lägenheter. För er som söker en trygg ekonomisk och administrativ förvaltare med hög kompentens, lång erfarenhet och som alltid strävar efter att tillmötesgå just era specifika behov –  kontakta oss på MBF.

Varför Mälardalens Bostadsrättsförvaltning?

  • MBF kan ta hand om all administration rörande er bostadsrättsförening
  • Vi har avtal med en jurist och bistår med juridisk rådgivning
  • Vi använder en webbaserad kundportal som ger er en tydlig överblick och hjälp med administrationen

Flexibel ekonomisk förvaltning – från årsredovisning till tvister

Vi upprättar budget och bokslut, sköter bokföring, fakturabetalningar och utbetalning av arvoden och lön till anställda i er förening. Vi tar hand om deklarationer och uppgifter som rör myndigheter, avisering av hyror, månadsavgifter, fakturering och kravverksamhet. Vi sköter medlems- och lägenhetsregister, överlåtelser med medlemsansökningar, pantförskrivningar och registrering av andrahandsuthyrningar. För att ni ska få en tydlig överblick över det mesta som rör er brf använder vi oss av en webbaserad kundportal. Här kan styrelsen även attestera fakturor och samla viktiga avtal och dokument.

Vid upprättandet av ett hyresavtal kan vår expertis komma väl till pass. Likaså när en hyresrättsförening ska ombildas till en bostadsrättförening. Ja, administrering av föreningens parkeringsköer kan du också överlåta till oss.

Att driva en bostadsrättsförening innebär många viljor och vi kan ge råd i ekonomiska, tekniska och juridiska frågor av allmän karaktär. Vi har avtal med en jurist, som kan bistå med juridisk rådgivning eller anlitas vid tvister.

Årsmöte? Vi hjälper er bl. a med kallelser, dagordning och protokollsmallar och kan bistå vid stämmor och era andra sammanträden.

Välkommen till oss på Mälardalens Bostadsrättsförvaltning!

Offertförfrågan

Önskar ni offert på ekonomisk och administrativ förvaltning?

Offertförfrågan Ekonomisk förvaltning >>