Personuppgiftsbiträdesavtal

Den 25:e maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning i Sverige även kallad GDPR. Förordningen ställer krav på organisationer som hanterar personuppgifter.

Föreningen är s k personuppgiftsansvarig. Föreningen har rätt att behandla personuppgifter. Speciallagar såsom Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar och Bokföringslagen ger föreningen rätt att föra dessa register. Registren måste dock vara ändamålsenliga och får inte innehålla vilken information som helst om personen.

MBF har genom förvaltningsavtalet uppdraget att föra en mängd register åt föreningen. Medlemsförteckning, lägenhetsregister, styrelseregister, löneregister, pantregister mfl.

MBF har därför tagit fram ett standardavtal som ger MBF rätt att i enlighet med tecknat förvaltningsavtal hantera föreningens medlemmars personuppgifter för att kunna utföra de arbetsuppgifter som MBF ska utföra åt förening.

Avtalets fulla lydelse framgår här