KREDITUPPLYSNING PÅ NYA BOSTADSRÄTTSHAVARE

Om styrelsen får ett överlåtelseavtal samt medlemsansökan direkt från en mäklare rekommenderar vi att ni kontaktar MBF innan ni fattar beslut om ev. medlemskap. MBF tar då ut en kreditupplysning på köparen. Om denna visar något oroväckande (betalningsanmärkningar, ingen inkomst) meddelas styrelsen.

Kreditupplysningen ingår i avtalet och debiteras ej föreningen.

Erhåller ni handlingar direkt från MBF är redan kreditprövning utförd och MBF meddelar i följebrev utfallet av densamma.

Kreditupplysning

– en bra grund för ert beslutsfattande