Beställ avi

Beställa avi

Fyll i din information nedan så skickar vi OCR-nummer, bankgironummer samt belopp att betala till din-epost.

Om du innehar fler lägenheter/fastigheter så ber vi dig att använda den avi som skickats till dig via vår sedvanlig avisering.

Från och med den 20e i mars, juni, september respektive december finns kommande kvartals betalningsinformation tillgänglig.