MBF webbtjänster

MBF erbjuder våra förvaltade föreningar ett antal webbtjänster som presenteras nedan.

För mer information samt prisuppgift kontakta MBF på telefon
021-40 33 00 eller på e-post info@mbf.se

 

Avtalshantering

För styrelsen i MBF förvaltade föreningar som önskar samla föreningens ingångna avtal och få påminnelser inför förfallodatum.

Presentation av tjänsten i pdf-format finner ni här; Avtalshantering.

 

Tillgängligt och tryggt

Avtalen finns alltid tillgängliga att se på i sin helhet, och med tiden skapas även en sökbarhet i tidigare aktuella avtal. Dokument kan laddas upp i flertalet format.

Överlämnandet till den nya styrelsen underlättas, och det blir lättare som ny ledamot att ta vid i styrelsearbetet. En trygghet för hela föreningen!

 

Ekonomiflash

Denna tjänst är utvecklad för er som vill ha en snabb överblick över er förenings ekonomi utan att behöva fördjupa er.
Klicka här för att prova en testvariant

Ni kan beställa ovanstående tjänst kostnadsfritt i 14 dagar.

 

E-attest

För styrelsen i MBF förvaltade föreningar som önskar attestera föreningens fakturor via internet finns tjänsten E-attest.

Presentation av tjänsten i pdf-format finner ni här; E-attest.

 

Enkelt, tryggt och sökbart

Slipp risken att en faktura blir liggande om någon är bortrest, eller att kvällstid behöva jaga ifatt på ledamöter för en attest.
Nu kan ni attestera fakturorna när och där det passar er, och enkelt skicka fakturan vidare till nästa attestant.

En skannad faktura kan alltid plockas fram av styrelsen som en pdf-fil, då framgår även hur den har attesterats.
Styrelsen har framöver alltid alla sina fakturor tillgängliga och sökbara.

 

Utökad webb

För styrelsen i MBF förvaltade föreningar som önskar mer detaljerad information om er förening och dess ekonomi finns tjänsten Utökad webb.

Här tar ni enkelt fram den information ni behöver.

Presentation av tjänsten i pdf-format finner ni här; Utökad webb.

 

Tillgängliga tjänster

 • Aktuella avtal: Här kan ni få information om den som innehar en lägenhet med bostadsrätt. Yta, antal rum mm, ni kan också se om lägenheten är pantsatt. Det här är den informationen som mäklare brukar begära s k mäklarbild.
 • Debiteringslista
 • Huvudbok
 • Kontoplan
 • Leverantörsstatistik: Med denna funktion får ni möjlighet att se vilka leverantörsfakturor som inkommit under månaden. Ni kan också snabbt få en överblick över fakturor betalt till en specifik leverantör. Det är även möjligt att exportera till MS Excel för vidare bearbetning.
 • Låneutforskaren
 • Lägenhetsförteckning
 • Medlemsförteckning
 • Saldoutforskaren
 • Saldolista: Med denna funktion kan ni själva ta fram en rapport som visar vilka medlemmar som inte betalt sina avgifter. Rapporten skall vara ett verktyg för vicevärd eller styrelsemedlem som ansvarar för att se till att medlemmarna betalar sina avgifter.
 • leverantörsreskontra

 Ni kan beställa ovanstående tjänst kostnadsfritt i 14 dagar.