Betalning av hyran

Hyresavierna skickas kvartalsvis för alla MBF anslutna föreningar. Dessa består av en A4-sida med information och en A4-sida med tre inbetalningskort (en för varje månad).

Avgifter och hyror skall vara föreningen tillhanda senast sista dagen i månaden. Avgiften/hyran betalas alltid i förskott vilket betyder att februari-hyran betalas i slutet av januari, mars-hyran i slutet av februari osv.

MBF aviserar avgifter och hyror via bankgiro. Avgifter och hyror kan även betalas via autogiro, se länk till blanketten autogiroanmälan.
Vi tar också emot autogiroanmälan digitalt. Det gör du via din internetbank genom att söka på föreningens namn.

Autogiroöverföringen börjar gälla när bekräftelse från MBF kommer.

Autogiro

Vill du ändra kontonummer därifrån ditt autogiro dras behöver du lämna in en ny autogiroanmälan till oss.

Vill du avsluta ditt autogiro kan du antingen meddela oss eller vända dig till din bank.

Autogiroanmälan skickas till:

MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås