Teknisk förvaltning 

På MBF avdelning för teknisk förvaltning hjälper vi er bostadsrättsförening med allt det praktiska! Våra byggnadsingenjörer är specialiserade mot konsulttjänster för just bostadsrättsföreningar, och har alla lång erfarenhet av upphandling och projektledning för både större och mindre byggprojekt.

Vi kommer ut till er på plats för en första bedömning och konsultation – därefter upprättar vi en plan framåt. Om det krävs specialistkompetens utöver den vi själva besitter inhouse, tar vi självklart in den också.

Från underhållsplan till slutbesiktning – för din bostadsrättsförening

Med oss som förvaltare får du råd och hjälp med allt från mindre ombyggnad- och punktinsatser, till större projekt som exempelvis underhållsplanering, eller liknande uppdrag där det krävs projektledning.

Till våra förvaltade föreningar erbjuder vi bland annat:

 • Formulering av förfrågningsunderlag
 • Ansökningar om bygglov
 • Insamling av offerter på ombyggnationsuppdrag och/eller renoveringsuppdrag
 • Upprättande av underhållsplan
 • Upprättande av planer för finansieringslösningar och tillstånd
 • Projektledning och kvalitetsansvar
 • Besiktning inklusive slutbesiktning

Trygghet och tydlighet 

Med en och samma kontaktinstans för alla frågor gällande er tekniska förvaltning, får er bostadsrättsförening en bättre transparens och tydligare handläggning. Vi erbjuder er trygghet och tydlighet – så att ni kan lägga mer tid på kärnverksamheten.

Välkommen att kontakta oss för en offert!

Offertförfrågan

Önskar ni offert gällande t ex ombyggnation eller renovering av er förening?

Offertförfrågan Teknisk förvaltning >>

MBF Byggkonsulter

 

Byggprojekt


Brf KÅPAN 2

FÖRE

Tak Brf Kåpan

EFTER

Tak Brf Kåpan 2

I juni 2020 fick MBF byggavdelning i uppdrag av styrelsen i Brf Kåpan 2 att renovera föreningens tak. Något som ställer krav på både säkerhet under processen samt kvalitet i slutet.

En byggkonsult från MBF gjorde ett platsbesök hos föreningen i samband med att föreningen upprättade en underhållsplan. Vid besöket konstaterades det att föreningens tak behövde bytas. MBF upprättade en besiktningsrapport som bifogades till offerten för takbytet.

Föreningen tog sedan ställning till offerten och tackade ja. Detta betydde att MBF byggavdelning skulle hjälpa föreningen från start till mål.

I uppdragsavtalet framgick det att MBF skulle hjälpa föreningen med:

 • Upprättande av förfrågningsunderlag, administrativa föreskrifter.
 • Upprättande av rambeskrivning.
 • Infodrad av anbud på totalentreprenad.
 • Anbudsgenomgång med beställare.
 • Kapitalkostnadskalkyler och låneansökan.
 • Upphandling av entreprenör.
 • Leda byggmöte med tillhörande administration.
 • Tillsyn och kontroll under utförandetiden.
 • Föreningens ombud gentemot myndigheter och entreprenörer.
 • Boka samt medverka vid slutbesiktning.

MBF satte genast i gång med att upprätta förfrågningsunderlaget.

I enlighet med föreningens stadgar krävs det att föreningen tar in offerter från minst 3 stycken olika anbudsgivare, och efter anbudstidens utgång hölls en genomgång med styrelsen i föreningen som bestämde sig för att anta ett av dom anbud som inkommit. MBF upprättade då ett uppgörelseprotokoll mellan föreningen och antagen entreprenör enligt ABT 06 (totalentreprenad).

Ett byggstartsmöte hölls i slutet av oktober innan entreprenören etablerade sig på föreningens mark. Vid detta möte gick vi bland annat igenom tidsplanen, betalplanen och hur eventuella ändring- och tilläggsarbeten skulle beställas och rapporteras. Även den produktionsanpassade arbetsmiljöplanen fanns att tillgå vid detta möte.

Några dagar senare etablerade sig entreprenören och takbytet startade med ställningsbyggnation. Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att ställningen uppfyller de krav som ställs innan ställningen tas i bruk samt under byggnationen.

Takbytet tog ca 7 veckor från etablering till slutbesiktning. Taksäkerheten uppdaterades för att vara godkänd enligt gällande krav samt att skorstenarna fick nya takhuvar.

Rötskadad råspont byttes ut samt ny papp, läkt och takpannor. Under entreprenaden höll MBF i kontroller samt byggmöten och kallade även till slutbesiktning.

Om ett projekt blir lyckat eller inte beror ofta på flera olika faktorer. Vid ett mindre lyckat projekt kan man se ett sammanhang i tex:

 • Beställaren vet inte sina behov.
 • Dialogen mellan beställare och entreprenören brister.
 • Handlingarna för projektet är inte genomarbetade.

Vid utformningen av förfrågningsunderlaget kan man minska många onödiga extrakostnader.  Därför är det extra viktigt att man specificerar vad det är man vill ha pris på. Annars kan det vara svårt att jämföra anbuden med varandra, då de kan innehålla olika saker. Ett ordentligt utformat förfrågningsunderlag löser detta problem.

Vi tackar Brf Kåpan 2 för förtroendet att leda deras projekt och önskar många bekymmersfria år framöver.

Brf Kaptenen

Under 2009/2010 byggde MBF Bygg, i egenskap av byggherre, 12 citynära lågenergiradhus med fjärrvärme på Klockartorpet i Västerås.

Läs mer om Brf Kaptenen>>