Styrelser

Styrelsens uppgift är att företräda föreningen och bl.a. ansvara för föreningens organisation.

Bostadsrättshavare

Som medlem i en bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka ditt boende.

Banker & Mäklare

För att öka servicen gentemot banker och mäklare erbjuder vi tjänsten MBF  kundportalen.