Årsredovisning i en bostadsrättsförening

I MBF:s tjänsteutbud ingår att göra årsredovisningar åt förvaltade föreningar. På senare tid har regelverket kring upprättandet av årsredovisningar ändrats ganska mycket. Bokföringsnämnden har tagit fram nya redovisningsregler, de s k K2 och K3 regelverken. Dessa regelverk var tvingande första gången 2014. Dessa regler, som bl a legat till grund för diskussionen om ökade avskrivningskostnader i bostadsrättsföreningar, innebar att progressiva avskrivningsplaner behövde ändras till raka planer då progressiva avskrivningar inte längre var tillåtet. Som följd av detta fick många föreningar ökade kostnader i form av avskrivningar som i vissa fall ledde till stora underskott.

 

Vilka regelverk används i BRF?

MBF har kompetensen att göra årsredovisningar i bostadsrättsföreningar enligt båda regelverken. K2 passar bra för relativt nya föreningar som inte har så stora underhåll eller reparationer. Däremot lite äldre föreningar som står inför större renoveringar bör istället utgå från K3 som på ett enklare sätt tillåter aktivering av tillgångar jämfört med K2 regelverket.

Har ni frågor eller funderingar på vilket regelverk som passar bäst för er BRF så kontakta oss gärna.