När du ska överlåta din lägenhet

När du har funnit en köpare till din bostadsrätt ska du skicka in köpekontraktet till MBF. Vill du använda MBF:s köpekontrakt kontaktar du oss.

Överlåtelseavgift betalas av köparen.

Har du frågor kontakta MBF:s expedition på telefon 021-40 33 25 eller via e-post expedition@mbf.se