NÄR DU SKA ÖVERLÅTA DIN LÄGENHET

När du har funnit en köpare till din bostadsrätt ska du som säljare fylla i en överlåtelseanmälan. Blanketten lämnar du till MBF för upprättande av överlåtelseavtal.

Avtalen skickas i 3 ex till säljaren för underskrift av säljare och köpare. Avtalen skickas tillbaka till MBF för godkännande av köparens medlemskap. Därefter är avtalet registrerat.

Blanketten överlåtelseanmälan skrivs ut via länken eller finns att hämta hos föreningens styrelse eller hos oss på MBF. Överlåtelseavgiften, 1160 kr, betalas av köparen.

Har du frågor kontakta MBF:s expedition på telefon 021-40 33 25 eller via e-post expedition@mbf.se