Avskaffandet av kravet på fysiska kvitton i bokföring

I dagens digitala era har tekniken revolutionerat vårt sätt att hantera ekonomi och bokföring. Ett viktigt steg framåt har varit avskaffandet av kravet på fysiska kvitton i bokföringen. Detta kommer inte bara förenklat processen för företagare och bokförare, utan har också bidra till en mer hållbar och miljövänlig ekonomi. 

Idag är det ett krav att förening ska spara fysiska kvitton som bevis på sina utgifter. Detta innebar att förening var tvungna att hålla ordning på en mängd papperskvitton, vilket inte bara var tidskrävande utan också ineffektivt och kostsamt. Dessutom är det lätt att kvitton försvinner eller skadas, vilket kunde leda till problem vid bokföringskontroller. 

Med avskaffandet av kravet på fysiska kvitton kan föreningar nu istället använda digitala kvitton för att bevisa sina utgifter. Detta innebär att kvitton kan skickas och sparas elektroniskt, vilket sparar tid och minskar pappersförbrukningen. Dessutom är digitala kvitton mycket svårare att förlora eller skada, vilket ger en större trygghet för företagare. 

Förutom att förenkla bokföringsprocessen och minska pappersförbrukningen kommer avskaffandet av kravet på fysiska kvitton också haft positiva effekter för miljön. Genom att minska användningen av papper minskar vi avverkningen av träd och minskar därmed vår påverkan på skogar och ekosystem. Dessutom minskar produktionen av papper också utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar som är förknippade med tillverkningsprocessen. 

Det är viktigt att notera att avskaffandet av kravet på fysiska kvitton inte innebär att företagare inte längre behöver bevisa sina utgifter. Istället kommer digitala kvitton bli ett accepterat sätt att bevisa utgifter vid bokföringskontroller. Detta innebär att företagare fortfarande måste ha en tydlig och korrekt dokumentation av sina utgifter, men att de nu har möjlighet att göra det på ett mer effektivt och hållbart sätt. 

 Sammanfattningsvis har avskaffandet av kravet på fysiska kvitton i bokföringen varit en välkommen förändring för företagare och bokförare. Det har förenklat processen, minskat pappersförbrukningen och bidragit till en mer hållbar ekonomi. Genom att använda digitala kvitton kan företagare spara tid, pengar och resurser samtidigt som de uppfyller sina bokföringskrav. Det är ett viktigt steg framåt för vår digital och miljömedvetna framtid. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

Vill du läsa lagtexten så finns den här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/01/avskaffat-krav-pa-bevarande-av-pappersmaterial-med-rakenskapsinformation/