Får man hyra ut sin bostadsrätt i andra hand?

Familj i lägenhet

Det är en hel del man måste tänka på om man funderar på att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. För det första så kan man inte besluta om detta själv utan det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som beslutar om du får tillstånd att hyra ut din lägenhet. Du skickar in en ansökan till styrelsen och de lämnar sedan beslut till dig grundat på varför du vill hyra ut och till vem som ska hyra.

Som giltiga skäl för att styrelsen ska godkänna din ansökan om uthyrning är t ex att du under en period ska arbeta eller studera på annan ort. Det ska vara minst 8 till 10 mil till din nya arbets- eller studieort och det ska vara en restid som överstiger 1,5 timmar enkel väg.

Andra skäl för uthyrning ska godkännas är att du ska ge dig iväg på en längre utlandsresa eller att du träffat kärleken och vill bli provsambo under en tid.

Du kan också hyra ut lägenheten till en närstående, t ex barn eller syskon. Ålder och sjukdom ger dig också rätt att hyra ut lägenheten, om du t ex har oturen att hamna på sjukhus så är det ok att hyra ut, det spelar ingen roll om du kommer att kunna återvända till lägenheten.

Det finns ett antal skäl som gör att föreningen kan avslå din ansökan om uthyrning, t ex tidsfaktorn (lång uthyrning) eller att man i stadgarna har speciella restriktioner mot uthyrning. Styrelsen har även rätt att neka sk störningsmakare att hyra. Det är personer där man känner till att personen tidigare visat ett olämpligt och störande beteende. Det man kanske inte tänker på vid andrahandsuthyrning är att man alltid som ägare av bostadsrätten är ansvarig för att avgiften betalas till bostadsrättsföreningen. Det är alltså du som ägare som har ansvaret för att avgiften blir betald, inte personen som hyr av dig, vilket man lätt skulle kunna tro.

Det är även personen som äger lägenheten som har ansvar för den. Du ska se till att lägenheten hålls i bra skick och du är även ansvarig för att störningar inte förekommer. Om styrelsen behöver kontakta någon angående sådana händelser är det dig som lägenhetsinnehavare som de kontaktar, inte din hyresgäst. För att förhindra att problem ska uppstå vid andrahandsuthyrning bör du alltid göra en noggrann koll av din blivande hyresgäst, både gällande skötsamhet och ekonomi. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.