Så fungerar en bostadsrättsförvaltning

Kort sagt kan man säga att en bostadsrättsförvaltning förvaltar allt som berör de bostadsrätter som finns i föreningen. Denna förvaltning agerar på uppdrag från styrelsen i en föreningen. Hur bostadsrättsförvaltningen ska se ut och vad den ska hantera, regleras i avtal mellan föreningen och förvaltaren.

Ärenden som har med en bostadsrättsförvaltning att göra kan delas in i två huvudgrupper; Ekonomisk och administrativ förvaltning och Teknisk förvaltning. Vad är det då för skillnad på dessa? Det kommer vi att gå igenom här, håll till godo.

Ekonomisk och administrativ förvaltning 

Det är inte helt lätt för gemene man att sitta med en bostadsrättsförenings ekonomi. Styrelsen i en bostadsrättsförening tampas dagligen med många olika sorters ärenden. Det kan gälla allt ifrån ekonomiska frågor, medlemmar som inte har betalt sin avgift i tid, till en fastighet som är i behov av underhåll och skötsel.

I begreppet ekonomisk och administrativ förvaltning ingår alla de arbetsmoment en styrelse i en bostadsrättsförening har, som helt enkelt är av just ekonomisk eller administrativ karaktär. Det kan till exempel gälla budget, årsredovisningar, påminnelser, överlåtelser och medlems- och lägenhetsregister. När det kommer till den administrativa förvaltningen, inkluderas de tjänster som har att göra med boende frågor. Det innebär till exempel aviseringar, kontraktsskrivning, kontraktsupprättande eller hyresförhandlingar. Det är oftast förvaltaren som sköter kontakten med hyresgästerna och de boende och som fungerar som ett stöd för föreningen.

Det blir alltså en hel del administration. Med det sagt, behöver förvaltaren ha fullständig kontroll och redovisa rätt siffror gällande bostadsrättsföreningens ekonomi. Alltså är föreningen i behov av en förvaltare med kunskap om just ekonomisk förvaltning. Denne får då rapportera allt av ekonomisk karaktär, följa upp och optimera budgetarna för att byggnaderna för att byggnaderna och verksamheten ska gynnas och frodas på allra bästa sätt.

Teknisk förvaltning – Förebyggande och kostnadseffektivt 

En förening förvaltar stora värden och med kontroll, rätt prioriteringar, investeringar och underhåll av fastigheten, kan många reparationer förebyggas och föreningen bli mer kostnadseffektiv, samtidigt som trivseln ökar, givetvis. En teknisk förvaltning avser de ärenden som rör driften av fastigheten så att den fungerar optimalt; så som fastighetsskötsel, lokalvård och löpande underhållsåtgärder. Det kan innebära tillsyn av hissar, gemensamma utrymmen och undercentraler för värme, till exempel. I begreppet teknisk förvaltning ingår även planering av periodiskt underhåll, reparationer och ombyggnationer. Inte att förglömma är att den tekniska förvaltaren ser till att förhandlingarna med leverantörer genomförs. En bostadsrättsförening kommer i regel i kontakt med många olika sorters leverantörer av tjänster; snöskottning, trädgårdsskötsel, sophämtning eller underhåll på gemensamma utrymmen och byggnader är några av dem.

Vissa av arbetsuppgifterna inom den tekniska förvaltningen kräver högre kvalificeringar av föreningen och denne kan då behöva stöd och råd, eller rentav helt lägga den tekniska förvaltningen hos en kompetent fastighetsförvaltning.

Behöver du hjälp med fastighetsförvaltning? 

Som av en händelse, arbetar vi på MBF med just administrativ, ekonomisk och teknisk förvaltning. Vi tar gärna hand om all administration som rör er bostadsrättsförening. Vi vet också att en förening innebär många olika viljor och här kan vi ge råd i ekonomiska, tekniska och juridiska frågor.

Vi kan hjälpa er med allt det praktiska, punktinsatser så väl som större eller löpande projekt. För faktum är, att med en och samma kontakt för alla era frågor som gäller bostadsrättsförvaltning, får ni både trygghet, transparens och en tydlig handläggning. Och det i sin tur innebär att ni kan lägga tiden och energin på kärnverksamheten istället.

Kontakta oss, så kommer vi på ett besök där vi tillsammans lägger upp en plan framåt!