Vad gäller vid uthyrning i andrahand?

Det finns en del regler att förhålla sig till om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet. För det första behöver du styrelsens tillstånd. Att hyra ut i andrahand utan tillstånd är skäl för avhysning, d v s du kan mista din bostadsrätt. Det enklaste är att du använder den blankett som finns på MBF:s hemsida och som du skickar in till styrelsen. Vissa föreningar tar ut en avgift för administrationen, vilket högs får utgå med 10 % av PBB. Styrelsen har rätt att tidsbegränsa hyresperioden, vilket oftast sker med ett år.