Vad gäller vid uthyrning i andrahand?

Det finns en del regler att förhålla sig till om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet. För det första behöver du styrelsens tillstånd. Att hyra ut i andrahand utan tillstånd är skäl för avhysning, d v s du kan mista din bostadsrätt. Det enklaste är att du använder denna blankett och som du skickar in till styrelsen. Vissa föreningar tar ut en avgift för administrationen, vilket högs får utgå med 10 % av PBB. Styrelsen har rätt att tidsbegränsa hyresperioden, vilket oftast sker med ett år.