Vad gäller vid uthyrning i andrahand?

Det finns en del regler att förhålla sig till om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet. För det första behöver du styrelsens tillstånd. Att hyra ut i andrahand utan tillstånd är skäl för avhysning, d v s du kan mista din bostadsrätt. Det enklaste är att du använder denna blankett och som du skickar in till styrelsen. Vissa föreningar tar ut en avgift för administrationen, vilket högs får utgå med 10 % av PBB. Styrelsen har rätt att tidsbegränsa hyresperioden, vilket oftast sker med ett år.

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet bedrivs i syfte att förebygga att brandrelaterade olyckor uppstår och att begränsa skador som uppkommit till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär, där den tekniska karaktären innebär installation och service av brandteknisk utrustning. Åtgärder av organisatorisk karaktär innebär utbildning, information och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Kontakta oss på MBF så hjälper vi er med detta.