Hur betalar man bostadsrättsföreningen med autogiro?

Att betala sin månadsavgift i föreningen via autogiro är smidigt. Enklaste sättet är att du går in på din banks internetkontor och söker på er bostadsrättsförenings namn, så kan du där ansöka om autogiro. Alternativt är denna blankett som du också kan använda. Du kommer framöver att fortsätta få avierna, men det står då på dem att beloppet kommer att dras via autogiro.

Vad innebär en underhållsplan för en bostadsrättsförening?

Man skiljer oftast på planerat och periodiskt underhåll och reparationer. För att ha kontroll över sitt planerade och periodiska underhåll bör man upprätta en underhållsplan. Planen visar vad som behöver åtgärdas, när i tiden detta troligen kommer att ske och till vilken kostnad. Planen används sedan i planering av underhållsåtgärderna, men också för att få en ekonomisk uppfattning om vad de framtida underhållen kommer att kosta, så att föreningen kan avsätta medel för detta.

Vad innebär ett styrelseprotokoll för en bostadsrättsförening?

Styrelsens viktigaste uppgift är att fatta beslut. Det görs i skriftlig form, där samtliga beslut nedtecknas i protokoll. Här kan du få ett exempel på ett styrelseprotokoll. Ibland hanterar styrelsen känslig information, till exempel medlemmar som ligger efter med betalningar, störningsärenden, anbudsutvärderingar m.m. Med tanke på dessa känsliga ärenden, samt det faktum att styrelsen har en vårdplikt om föreningen, är inte styrelsens protokoll offentliga i den betydelsen att ingen utanför styrelsen, förutom revisorn, har rätt att läsa dem.

Vilka regler gäller för en bostadsrättsförening?

De regler som styr verksamheten i en bostadsrättsförening hittar du i bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Vissa områden har regler utöver vad lagen föreskriver, dessa hittas i föreningens stadgar. Det finns bland annat mer detaljerade regler kring ansvarsfördelningen när det gäller reparation och underhåll i stadgarna, än vad det gör i lagen och som är mer generell på denna punkt. Regler kring vad man får och inte får, återfinns också i de flesta föreningars stadgar.