MBF har på olika sätt märkt att många föreningar har problem med kvalitén i leveransen av fastighetsskötsel och lokalvård. Vi lanserar därför konceptet ”Kvalitetsskötsel”.

Tanken med Kvalitetskötsel är att desto fler föreningar som deltar desto starkare part blir vi och kan tillsammans bli en stor attraktiv kund som blir prioriterad av leverantören.

Många föreningar har sex månaders uppsägning på sina skötselavtal och därför är det viktigt att ni agerar nu!

Så tveka inte  –  anmäl in ert intresse för att deltaga i konceptet genom att skicka ett mail till info@mbf.se eller ring MBF 021-40 33 00. Skicka sedan en uppsägning till er nuvarande leverantör där ni anger att ni säger upp avtalet på grund av omförhandling.

Ni kommer därefter bli kontaktad av vår samarbetspartner där ni vid ett möte utformar en tjänst som passar just er unika förening. För att göra det enklare för er har vi satt ihop olika skötselkoncept: Bas, Bas extra och Bas extra plus.

I konceptet Kvalitetsskötsel ingår att det utses ett kvalitetsråd. Rådet kommer att sammanträda en gång per kvartal. Rådet kommer bestå av part från leverantören, MBF samt minst tre stycken representanter från de föreningar som deltar. Ni kommer kunna anmäla in synpunkter på er skötsel, förslag till förbättringar eller utveckling av tjänsteutbudet. Rådet kommer gå igenom inkomna synpunkter med befogenheter att ge leverantören instruktioner om förbättringsåtgärder.

I leverantörens kvalitetsarbete ingår dessutom förvaltningsmöten med varje enskild förening där det kommer diskuteras kvalitén i utförda tjänster och den egenkontroll som leverantören förbundit sig att utföra.

Som samarbetspartner för konceptet Kvalitetsskötsel har vi utsett Kvarnvretensgruppen. De är både kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt 14001. Dessutom är deras tjänster inom lokalvård Svanenmärkta. Vi har gjort den bedömningen att de har resurser och har ett väl utarbetat kvalitetssystem och är av den storleken att de väl kan matcha våra krav.

Förhoppningsvis tycker ni att detta är lika intressant och spännande som vi. Tveka därför inte, anmäl in ert deltagande nu, utan förpliktelser – tillsammans kan vi göra detta till något riktigt bra!

Observera att konceptet i dagsläget endast gäller föreningar i Västerås.