Att skriva en motion

Information om motioner till medlemmar i en Bostadsrättförening / Samfällighetförening

Inför vårens stämmor kommer här ett informationsblad för att öka kvaliteten på de motioner som medlemmarna lämnar inför stämman.

Tanken med detta utskick är att ge medlemmarna information om hur en motion ska skrivas samt vad den ska innehålla.

Det är viktigt att styrelsen anslår/skickar ut informationen till medlemmarna i god tid innan sista inlämningsdag för motioner.

Blanketten är redigerbar och märkt med rött där ni i styrelsen ska fylla i era uppgifter.

Informationsblad

Vid inloggning till MBF kundportal för banker och mäklare

Nu kan ni själva beställa nytt lösenord men för det krävs en registrerad e-postadress som det beställda lösenordet kan skickas till.

Förfrågan om e-postadress kommer att ske vid varje inloggning tills man uppgett en e-postadress. Det går alltid att förbi gå detta genom att klicka på knappen Ignorera.

Vid avaktivering eller för mer information kontakta Git Gunnarsson på 021-40 33 00.

GLÖMT LÖSENORDET?

För beställning av nytt lösenord klicka på länken Glömt ditt lösenord? i inloggningsrutan

Vid inloggning till MBF kundportal

Styrelsen i föreningen kan med ert gemensamma användarnamn och lösenord logga in till MBF kundportal och bl a ta del av era månadsrapporter.

Nu kan ni själva beställa nytt lösenord men för det krävs en registrerad e-postadress som det beställda lösenordet kan skickas till. Vi rekommenderar därför starkt styrelserna att skapa en gemensam e-postadress till föreningen, exempelvis brf.exempel@gmail.com.

Det finns andra fördelar med att föreningen har en gemensam e-postadress, läs mer här.

Är du e-attestant har du en personlig inloggning och har redan en registrerad e-postadress. Det är denna e-postadress du uppger vid beställning av nytt lösenord och som det nya lösenordet kommer att skickas till.

Förfrågan om e-postadress kommer att ske vid varje inloggning tills man uppgett en e-postadress. Det går alltid att förbi gå detta genom att klicka på knappen Ignorera.

Vid avaktivering eller för mer information kontakta Git Gunnarsson på 021-40 33 00.

GLÖMT LÖSENORDET

För beställning av nytt lösenord klicka på länken Glömt ditt lösenord? i inloggningsrutan

Gemensam e-postadress för föreningen

Det finns fler fördelar med att ni som förening har en gemensam e-postadress. Ni kan t ex hänvisa era medlemmar, leverantörer eller andra som vill komma i kontakt med styrelsen att använda den gemensamma e-postadressen.

Via t ex MSN, gmail, hotmail eller yahoo finns möjligheter att ta ut gratis e-postadresser. Där kan ni också administrera lösenord så att alla i styrelsen kan få ta del av de mejl som inkommer. Vissa har funktionen att man automatiskt kan vidarebefordra mejlet till styrelsens privata e-postadresser.

En annan fördel med den gemensamma e-postadressen är att oavsett om någon avgår ur er styrelse så kan man fortsätta att använda den gemensamma e-postadressen för att komma i kontakt med styrelsen.

Inkomna mejl föredras på styrelsemöte med fördel i en punkt på dagordningen som förslagsvis heter “inkomna skrivelser”.

SKAPA ER FÖRENINGS GEMENSAMMA E-POSTADRESS IDAG!