Vid inloggning till MBF kundportal för banker och mäklare

Nu kan ni själva beställa nytt lösenord men för det krävs en registrerad e-postadress som det beställda lösenordet kan skickas till.

Förfrågan om e-postadress kommer att ske vid varje inloggning tills man uppgett en e-postadress. Det går alltid att förbi gå detta genom att klicka på knappen Ignorera.

Vid avaktivering eller för mer information kontakta Git Gunnarsson på 021-40 33 00.

GLÖMT LÖSENORDET?

För beställning av nytt lösenord klicka på länken Glömt ditt lösenord? i inloggningsrutan

Vid inloggning till MBF kundportal

Styrelsen i föreningen kan med ert gemensamma användarnamn och lösenord logga in till MBF kundportal och bl a ta del av era månadsrapporter.

Nu kan ni själva beställa nytt lösenord men för det krävs en registrerad e-postadress som det beställda lösenordet kan skickas till. Vi rekommenderar därför starkt styrelserna att skapa en gemensam e-postadress till föreningen, exempelvis brf.exempel@gmail.com.

Det finns andra fördelar med att föreningen har en gemensam e-postadress, läs mer här.

Är du e-attestant har du en personlig inloggning och har redan en registrerad e-postadress. Det är denna e-postadress du uppger vid beställning av nytt lösenord och som det nya lösenordet kommer att skickas till.

Förfrågan om e-postadress kommer att ske vid varje inloggning tills man uppgett en e-postadress. Det går alltid att förbi gå detta genom att klicka på knappen Ignorera.

Vid avaktivering eller för mer information kontakta Git Gunnarsson på 021-40 33 00.

GLÖMT LÖSENORDET

För beställning av nytt lösenord klicka på länken Glömt ditt lösenord? i inloggningsrutan

Gemensam e-postadress för föreningen

Det finns fler fördelar med att ni som förening har en gemensam e-postadress. Ni kan t ex hänvisa era medlemmar, leverantörer eller andra som vill komma i kontakt med styrelsen att använda den gemensamma e-postadressen.

Via t ex MSN, gmail, hotmail eller yahoo finns möjligheter att ta ut gratis e-postadresser. Där kan ni också administrera lösenord så att alla i styrelsen kan få ta del av de mejl som inkommer. Vissa har funktionen att man automatiskt kan vidarebefordra mejlet till styrelsens privata e-postadresser.

En annan fördel med den gemensamma e-postadressen är att oavsett om någon avgår ur er styrelse så kan man fortsätta att använda den gemensamma e-postadressen för att komma i kontakt med styrelsen.

Inkomna mejl föredras på styrelsemöte med fördel i en punkt på dagordningen som förslagsvis heter “inkomna skrivelser”.

SKAPA ER FÖRENINGS GEMENSAMMA E-POSTADRESS IDAG!