Gemensam e-postadress för föreningen

Det finns fler fördelar med att ni som förening har en gemensam e-postadress. Ni kan t ex hänvisa era medlemmar, leverantörer eller andra som vill komma i kontakt med styrelsen att använda den gemensamma e-postadressen.

Via t ex MSN, gmail, hotmail eller yahoo finns möjligheter att ta ut gratis e-postadresser. Där kan ni också administrera lösenord så att alla i styrelsen kan få ta del av de mejl som inkommer. Vissa har funktionen att man automatiskt kan vidarebefordra mejlet till styrelsens privata e-postadresser.

En annan fördel med den gemensamma e-postadressen är att oavsett om någon avgår ur er styrelse så kan man fortsätta att använda den gemensamma e-postadressen för att komma i kontakt med styrelsen.

Inkomna mejl föredras på styrelsemöte med fördel i en punkt på dagordningen som förslagsvis heter “inkomna skrivelser”.

SKAPA ER FÖRENINGS GEMENSAMMA E-POSTADRESS IDAG!