Vad är en underhållsplan?

Alla fastighetsägare bör ha en underhållsplan, eftersom den ger en bra indikation på kommande kostnader. Vad är då en underhållsplan och vad innehåller den, undrar du? Som av en händelse är det precis vad vi ska berätta här.

Många fördelar för BRF med underhållsplan

En underhållsplan består av ett dokument som beskriver fastighetens långsiktiga behov. Planen består oftast av en lista med VAD som ska göras, NÄR det ska utföras och vad det kommer att KOSTA. En underhållsplan är alltså ett viktigt verktyg för fastighetsägaren då det ger en bra, långsiktig överblick över fastighetsförvaltningen. Planen resulterar i att:

• Ni blir väl förbereda på kommande underhållskostnader
• Ni skapar en rättvis boendekostnad på lång sikt
• Ni höjer kreditvärdigheten

Underhåll er underhållsplan

Genom att fastigheten har en underhållsplan skapar ni bättre förutsättningar både för er som styrelse och som boende. Även om ni redan har en underhållsplan idag, bör ni se den som ett levande dokument. En uppdatering behöver göras regelbundet, risken är annars att ni inte följer planen och får högre underhållskostnader. En underhållsplan omfattar vanligtvis en planering mellan 10 – 30 år framåt. Man kan säga att för ju längre tid ni planerar underhållet för fastigheten, desto större kontroll får ni över framtida underhållskostnader.

Vad ingår i en underhållsplan?

Här tar ni med de planerade underhållsbehoven, så som fönsterbyten, rensning av avloppsstammar, fasadmålning och stambyten osv. Löpande reparationer eller händelser man inte kan styra över så som vatten- och fuktskador, ingår inte i underhållsplaneringen.

Har ni frågor om underhållsplaner kan ni kontakta Thom Cederberg hos oss på MBF. Han kan svara på det mesta! Maila till: thom.cederberg@mbf.se

Ny Lagrådsremiss gällande föreningsstämmor

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som går ut på att Bostadsrättsföreningar trots 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen och oavsett vad som anges i stadgarna kan styrelsen inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett externt ombud och att denna får företräda mer än en medlem. Medlemmarna ska även, trots 9 kap. 14§ 3 bostadsrättslagen kunna utöva sin rösträtt via post.

Läs hela inlägget “Ny Lagrådsremiss gällande föreningsstämmor”

Att skriva en motion

Information om motioner till medlemmar i en Bostadsrättförening / Samfällighetförening

Inför vårens stämmor kommer här ett informationsblad för att öka kvaliteten på de motioner som medlemmarna lämnar inför stämman.

Tanken med detta utskick är att ge medlemmarna information om hur en motion ska skrivas samt vad den ska innehålla.

Det är viktigt att styrelsen anslår/skickar ut informationen till medlemmarna i god tid innan sista inlämningsdag för motioner.

Blanketten är redigerbar och märkt med rött där ni i styrelsen ska fylla i era uppgifter.

Informationsblad

Vid inloggning till MBF kundportal för banker och mäklare

Nu kan ni själva beställa nytt lösenord men för det krävs en registrerad e-postadress som det beställda lösenordet kan skickas till.

Förfrågan om e-postadress kommer att ske vid varje inloggning tills man uppgett en e-postadress. Det går alltid att förbi gå detta genom att klicka på knappen Ignorera.

Vid avaktivering eller för mer information kontakta Git Gunnarsson på 021-40 33 00.

GLÖMT LÖSENORDET?

För beställning av nytt lösenord klicka på länken Glömt ditt lösenord? i inloggningsrutan

Vid inloggning till MBF kundportal

Styrelsen i föreningen kan med ert gemensamma användarnamn och lösenord logga in till MBF kundportal och bl a ta del av era månadsrapporter.

Nu kan ni själva beställa nytt lösenord men för det krävs en registrerad e-postadress som det beställda lösenordet kan skickas till. Vi rekommenderar därför starkt styrelserna att skapa en gemensam e-postadress till föreningen, exempelvis brf.exempel@gmail.com.

Det finns andra fördelar med att föreningen har en gemensam e-postadress, läs mer här.

Är du e-attestant har du en personlig inloggning och har redan en registrerad e-postadress. Det är denna e-postadress du uppger vid beställning av nytt lösenord och som det nya lösenordet kommer att skickas till.

Förfrågan om e-postadress kommer att ske vid varje inloggning tills man uppgett en e-postadress. Det går alltid att förbi gå detta genom att klicka på knappen Ignorera.

Vid avaktivering eller för mer information kontakta Git Gunnarsson på 021-40 33 00.

GLÖMT LÖSENORDET

För beställning av nytt lösenord klicka på länken Glömt ditt lösenord? i inloggningsrutan

Gemensam e-postadress för föreningen

Det finns fler fördelar med att ni som förening har en gemensam e-postadress. Ni kan t ex hänvisa era medlemmar, leverantörer eller andra som vill komma i kontakt med styrelsen att använda den gemensamma e-postadressen.

Via t ex MSN, gmail, hotmail eller yahoo finns möjligheter att ta ut gratis e-postadresser. Där kan ni också administrera lösenord så att alla i styrelsen kan få ta del av de mejl som inkommer. Vissa har funktionen att man automatiskt kan vidarebefordra mejlet till styrelsens privata e-postadresser.

En annan fördel med den gemensamma e-postadressen är att oavsett om någon avgår ur er styrelse så kan man fortsätta att använda den gemensamma e-postadressen för att komma i kontakt med styrelsen.

Inkomna mejl föredras på styrelsemöte med fördel i en punkt på dagordningen som förslagsvis heter “inkomna skrivelser”.

SKAPA ER FÖRENINGS GEMENSAMMA E-POSTADRESS IDAG!