Att skriva en motion

Information om motioner till medlemmar i en Bostadsrättförening / Samfällighetförening

Inför vårens stämmor kommer här ett informationsblad för att öka kvaliteten på de motioner som medlemmarna lämnar inför stämman.

Tanken med detta utskick är att ge medlemmarna information om hur en motion ska skrivas samt vad den ska innehålla.

Det är viktigt att styrelsen anslår/skickar ut informationen till medlemmarna i god tid innan sista inlämningsdag för motioner.

Blanketten är redigerbar och märkt med rött där ni i styrelsen ska fylla i era uppgifter.

Informationsblad