5 tips hur du lyckas upphandla en bra ekonomisk förvaltning till din bostadsrättsförening

Att ha en bra, professionell ekonomisk förvaltare kan vara avgörande för hur er bostadsrättsförenings ekonomi ser ut. Det är därför viktigare än många tror att ha en bra sådan.

Här kommer 5 tips på vad du bör tänka på för att få tag i en.

  1. Analysera vilka tjänster som måste ingå. Därefter sådana som skulle vara bra att få och sist sådant som kanske inte behövs men som ger det där lilla extra för tjänsten. När anbuden kommer in så graderar ni dem efter innehållet i kravspecifikationen. De som inte innehåller måstena tar ni bort direkt. Sätt poäng på de övriga tjänsterna och rangordna därefter anbuden.
  2. Ta referenser. Be anbudsgivaren lämna minst tre referenser och använd dem. Lägg till poäng för referenserna där ni graderar intrycken i referenserna och addera poängen till listan som ni skapat tidigare.
  3. Stirra er inte blinda på priset. Skillnaden i pris för ekonomisk förvaltning är oftast i kronor inte så stor att det har någon avgörande effekt på föreningens kostnadsmassa.
  4. Hur ser ägarbilden ut hos företaget. Är det långsiktiga stabila ägare? Gradera även detta och sätt poäng. Addera även dessa poäng till den totala bilden.
  5. Be att få ta del av nyhetsbrev och eventuell annat material som företaget ger sina kunder. Tanken är att se om företaget ”bara” är en bokföringsbyrå eller om de kan förse er med tips om nyheter på marknaden och om de utvecklar sig genom nya tjänster. Gradera även detta och sätt poäng. Addera även dessa poäng till den totala bilden.

Efter genomgången ovan har ni fått fram en lista över de förvaltare som möter den önskebild som ni har av en förvaltare och framtida samarbetspartner. Lycka till och se till att börja i tid för denna upphandling tar oftast mer tid än an tror.