Snöröjning och sandning vid bostadsrättsföreningar

Vad är det egentligen som gäller när snön börjar falla och isen lägger sig på gatorna utanför porten vid bostadsrätten? Vem är det som ansvarar för att gatan hålls ren från snö och is och ser till att den sandas?

Det vanligaste är att bostadsrättsföreningar skriver ett avtal med en firma som sköter snöröjningen. Företaget ser då till att snön är bortskottad från gatan, isfläckarna sandade och trottoaren känns trygg att gå på. För det mesta fungerar samarbetet alldeles utmärkt men vad händer om någon trots det halkar och slår sig utanför porten. Vem har ansvaret och till vem ska eventuella skadeståndskrav riktas?

Fastighetsägaren är ansvarig för att snö och is tas bort från tak på fastigheten och att se till att snöröjningen utanför fastigheten sköts. Fastighetsägaren kan dock förhandla bort ansvaret genom att i avtalet med en snöröjningsfirma tydligt ange att firman övertar fastighetsägarens ansvar.

När det gäller is och snö som finns på fastighetens tak är det alltid fastighetsägarens ansvar. Man ska inte som styrelsemedlem ge sig upp på taket själv och försöka skotta bort snö och kapa istappar, det är väldigt riskfyllt och bör läggas på ett företag, t ex ett plåtslagarföretag som har kunniga fackmän med stor vana att arbeta på tak. För tak gäller sk strikt ansvar. Det innebär att bostadsrättsföreningen som fastighetsägare alltid är ansvariga om snö eller istappar faller ned och vållar skada. Detta gäller oavsett om man satt upp varningsskyltar eller om vårdslöshet föreligger eller inte. Varningsskyltar kan i och för sig minska risken för att er bostadsrättsförening ska bli skadeståndsskyldig vid en bedömning men det räcker inte för att man ska slippa ansvaret. Därför är det alltid bäst att teckna ett bra och tydligt avtal med en tredje part som sköter snöröjningen.