Ny Lagrådsremiss gällande föreningsstämmor

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som går ut på att Bostadsrättsföreningar trots 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen och oavsett vad som anges i stadgarna kan styrelsen inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett externt ombud och att denna får företräda mer än en medlem. Medlemmarna ska även, trots 9 kap. 14§ 3 bostadsrättslagen kunna utöva sin rösträtt via post.

För samfällighetsföreningar föreslås att trots 49 § i lagen om förvaltning av samfällighetsföreningar och oavsett vad som anges i stadgarna får styrelsen i en samfällighet inför en föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda mer än en medlem.

De tillfälliga reglerna föreslås gälla f r o m 15 april t o m 31 december 2020.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalliga-regler-for-att-minimera-antalet-fysiska-deltagare-vid-bolags–och-foreningsstammor/