På MBF:s byggavdelning arbetar två byggnadsingenjörer. De arbetar med nyproduktion av bostäder men även med om- och tillbyggnader och renoveringar. Byggavdelningen tar hand om alla delar som ingår i ett byggprojekt såsom byggledning, kontroll, administration, kvalitetsansvar och teknisk förvaltning.

Byggavdelningen upprättar även underhållsplaner.

 

Vad är en underhållsplan?

Bostadsrättföreningens främsta uppgift är att förvalta de byggnader och den mark föreningen äger.

Underhållsplanen är ett utmärkt hjälpmedel för detta arbete. Den beskriver vad som behöver göras med föreningens fastighet i framtiden, när det ska ske och till vilken kalkylerad kostnad.

 

MBF Byggavdelning
Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS
Telefon 021-40 33 00

Offertförfrågan

Önskar ni offert gällande t ex ombyggnation eller renovering av er förening?

Offertförfrågan Teknisk förvaltning >>

ExEMPEL PÅ Färdigställda underhållsplaner


Brf Förstäven                              

Brf Slottsträdgården 1, 2, 3

Brf-Förstäven-
Brf-Slottsträdgården-123

Brf Ingrid 15                 

Brf-Ingrid-15-fasad
Brf-Ingrid-15-bakgård

Exempel på Pågående underhållsplaner


Brf Fullriggaren Kanalstaden

fullriggaren
Fullriggaren kanalstaden hamn

Brf Gården 

Brf Gården
Brf. Gården 2

exempel på Byggprojekt


Brf Västhaga nr 12

Balkonginglasning

Brf Östjädra

Renovering loftgång

Brf Västhaga nr 12 balkonginglasning
Brf Östjädra loftgång

Brf Sjökatten 15

Under 2015 genomgick föreningen en stor tak- och fasadrenovering.

Före:                             

fasad-sjokatten-15-fore

Efter:

fasad-sjokatten-15-efter

Brf Kaptenen

Under 2009/2010 byggde MBF Bygg, i egenskap av byggherre, 12 citynära lågenergiradhus med fjärrvärme på Klockartorpet i Västerås.

Läs mer om Brf Kaptenen>>