Ekonomisk- och administrativ förvaltning

På ekonomiavdelningen har vi stor kompetens att erbjuda. Vi hjälper er med bokföring, fakturabetalningar, årshandlingar, budget, bokslut och deklarationer/uppgifter till myndigheter. Vi sköter även löner för anställda, skatter, uppbörd av avgifter/hyror samt kravverksamhet.

Andrahandsuthyrningsuppgifter för bostadsrättshavares deklaration samt medlems- och lägenhetsregister är ytterligare uppgifter som vi bistår med. Vi kan även biträda vid stämmor och andra sammanträden.

 

Rådgivning

Vi ger råd i ekonomiska, tekniska och juridiska frågor av allmän karaktär.

Vi förmedlar service vid speciella frågor, som kräver särskild expertis.

Vi har avtal med en jurist, som bistår föreningarna med juridisk rådgivning och som också kan anlitas vid tvister.

 

Ombilda hyresrätt till bostadsrätt

En mängd lagar och förordningar styr hur en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ska gå till.

  • En bostadsrättsförening ska bildas
  • En ekonomisk plan ska upprättas
  • En teknisk besiktning ska göras
  • Det finns regler om stämmor och vilka som är röstberättigade
  • Fastigheten som köps ska finansieras
  • Det ska ansökas om förvärvstillstånd mm

Ovannämnda utgör bara en liten del av alla de moment som en ombildning består av.

MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, är ett företag som bedriver teknisk och ekonomisk förvaltning.

MBF har resurser att lotsa er fram till en framgångsrik ombildning!

Vi kan dessutom hjälpa er med förvaltningen av er blivande bostadsrättsförening. Idag är vi totalt 33 personer anställda med olika arbetsuppgifter och ca 430 anslutna bostadsrättsföreningar. Totalt förvaltas ca 16 000 lägenheter.

Har ni planer på att ombilda er fastighet till bostadsrätt?
Tveka inte, utan kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Offertförfrågan

Önskar ni offert på ekonomisk och administrativ förvaltning?

Offertförfrågan Ekonomisk förvaltning >>