Så fungerar en underhållsplan

Alla fastighetsägare bör ha en underhållsplan, eftersom den ger en bra indikation på kommande kostnader. Vad är då en underhållsplan och vad innehåller den, undrar du? Som av en händelse är det precis vad vi ska berätta här.

Många fördelar för BRF med underhållsplan

En underhållsplan består av ett dokument som beskriver fastighetens långsiktiga behov. Planen består oftast av en lista med VAD som ska göras, NÄR det ska utföras och vad det kommer att KOSTA. En underhållsplan är alltså ett viktigt verktyg för fastighetsägaren då det ger en bra, långsiktig överblick över fastighetsförvaltningen. Planen resulterar i att:

• Ni blir väl förbereda på kommande underhållskostnader
• Ni skapar en rättvis boendekostnad på lång sikt
• Ni höjer kreditvärdigheten

Underhåll er underhållsplan

Genom att fastigheten har en underhållsplan skapar ni bättre förutsättningar både för er som styrelse och som boende. Även om ni redan har en underhållsplan idag, bör ni se den som ett levande dokument. En uppdatering behöver göras regelbundet, risken är annars att ni inte följer planen och får högre underhållskostnader. En underhållsplan omfattar vanligtvis en planering mellan 10 – 30 år framåt. Man kan säga att för ju längre tid ni planerar underhållet för fastigheten, desto större kontroll får ni över framtida underhållskostnader.

Vad ingår i en underhållsplan?

Här tar ni med de planerade underhållsbehoven, så som fönsterbyten, rensning av avloppsstammar, fasadmålning och stambyten osv. Löpande reparationer eller händelser man inte kan styra över så som vatten- och fuktskador, ingår inte i underhållsplaneringen.

Har ni frågor om underhållsplaner kan ni kontakta Thom Cederberg hos oss på MBF. Han kan svara på det mesta! Maila till: thom.cederberg@mbf.se

Ny Lagrådsremiss gällande föreningsstämmor

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som går ut på att Bostadsrättsföreningar trots 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen och oavsett vad som anges i stadgarna kan styrelsen inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett externt ombud och att denna får företräda mer än en medlem. Medlemmarna ska även, trots 9 kap. 14§ 3 bostadsrättslagen kunna utöva sin rösträtt via post.

Läs hela inlägget “Ny Lagrådsremiss gällande föreningsstämmor”