Frågor och svar om MBF

Vad innebär obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Beroende på vilken typ av ventilation som er fastighet har behöver den kontrolleras med olika tidsintervall. Kontakta vår byggavdelning, så hjälper de er med detta. Intyg på genomförd kontroll ska sättas upp i trapphuset.

Hur betalar man bostadsrättsföreningen med e-faktura?

Om du vill ha dina avier via e-faktura så ansöker du om det via din banks internetkontor, där du söker på MBF. Där får du tydliga instruktioner om du går till väga.

Hur betalar man bostadsrättsföreningen med autogiro?

Att betala sin månadsavgift i föreningen via autogiro är smidigt. Enklaste sättet är att du går du in på din banks internetkontor och söker på er bostadsrättsförenings namn så kan du där ansöka om autogiro. Alternativt hittar du en blankett på MBF:s hemsida som du också kan använda. Du kommer framöver att fortsätta få avierna, […]

Vad händer vid borttappade avier från bostadsrättsförening?

Har du tappat bort dina avier kan det vara svårt att betala månadsavgiften då du behöver det så kallade OCR-numret. Vi hjälper dig. Skicka bara ett mail till MBF på: expedition@mbf.se och be om nya.

Vad är en påminnelseavgift från bostadsrättsföreningen?

Om du inte har betalat din månadsavgift till föreningen i tid får du en betalningspåminnelse. Då utgår även en påminnelseavgift om 60 kr. Avgiften betalas i förskott den sista varje månad.

Vad gäller vid uthyrning i andrahand?

Det finns en del regler att förhålla sig till om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet. För det första behöver du styrelsens tillstånd. Att hyra ut i andrahand utan tillstånd är skäl för avhysning, d v s du kan mista din bostadsrätt. Det enklaste är att du använder den blankett som finns på MBF:s hemsida […]

Vad innebär en underhållsplan för en bostadsrättsförening?

Man skiljer oftast på planerat, periodiskt underhåll och reparationer. För att ha kontroll över sitt planerade och periodiska underhåll bör man upprätta en underhållsplan. Planen visar vad som behöver åtgärdas, när i tiden detta troligen kommer att ske och till vilken kostnad. Planen används sedan i planering av underhållsåtgärderna, men också för att få en […]

Vad innebär ett styrelseprotokoll för en bostadsrättsförening?

Styrelsens viktigaste uppgift är att fatta beslut. Det görs i skriftlig form, där samtliga beslut nedtecknas i protokoll. Ibland hanterar styrelsen känslig information, till exempel medlemmar som ligger efter med betalningar, störningsärenden, anbudsutvärderingar m.m. Med tanke på dessa känsliga ärenden, samt det faktum att styrelsen har en vårdplikt om föreningen, är inte styrelsens protokoll offentliga […]

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet bedrivs i syfte att förebygga att brandrelaterade olyckor uppstår och att begränsa skador som uppkommit till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär, där den tekniska karaktären innebär […]

Vad gäller vid överlåtelse av en bostadsrätt?

Reglerna om överlåtelse av en bostadsrätt hittar du i bostadsrättslagens 6:e kapitel. I de flesta fall använder säljaren en mäklare som hanterar själva överlåtelseprocessen. Rent formellt ska en överlåtelse vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilken lägenhet som avses, pris, samt undertecknas av köpare och säljare. Motsvarande gäller vid byte eller gåva av en bostadsrätt. […]