Vilka regler gäller för en bostadsrättsförening?

De regler som styr verksamheten i en bostadsrättsförening hittar du i bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Vissa områden har regler utöver vad lagen föreskriver, dessa hittas i föreningens stadgar. Det finns bland annat mer detaljerade regler kring ansvarsfördelningen när det gäller reparation och underhåll i stadgarna, än vad det gör i lagen och som är mer generell på denna punkt. Regler kring vad man får och inte får, återfinns också i de flesta föreningars stadgar.