Vad innebär en underhållsplan för en bostadsrättsförening?

Man skiljer oftast på planerat och periodiskt underhåll och reparationer. För att ha kontroll över sitt planerade och periodiska underhåll bör man upprätta en underhållsplan. Planen visar vad som behöver åtgärdas, när i tiden detta troligen kommer att ske och till vilken kostnad. Planen används sedan i planering av underhållsåtgärderna, men också för att få en ekonomisk uppfattning om vad de framtida underhållen kommer att kosta, så att föreningen kan avsätta medel för detta.